สัมผัสล่องรอยประวัติศาสตร์พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิแสนสวยบนปราสาทโมจิมุเนะ

ชื่นชมฟูจิซัง Mt.FUJI/ปราสาทโมจิมุเนะ